ENGELINA ZANDSTRA                  schilderijen

                               

 

ARTIST STATEMENT


Welkom op mijn website


'In het labyrinth van mijn gedachten zijn vele wegen die leiden naar het onbekende'


'Kunst is er niet om de wereld weer te geven, maar om een parallelle wereld te scheppen, een condensatie van ervaringen en gevoelens' (uitspraak van Matisse)


Welcome on my website


'In the labyrinth of my thoughts there are many roads that are leading to the unknown'


'Instead of representing the world, the meaning of art is to create a parallel world, a condensation of experiences and feelings ‘(statement of Matisse)


LANDSCAPES OF THE MINDEngelina Zandstra woont in Bilthoven, Nederland.  Zij heeft cursussen gevolgd op het gebied van schilderen, etsen, zeefdrukken en boetseren. Autodidact. 

De laatste jaren heeft zij zich toegelegd op de schilderkunst.


De beelden ontstaan in haar hoofd en in haar gedachten. 

Met voorkeur voor beelden die niet mogelijk zijn of geen juiste representaties van de werkelijkheid, raakvlakken met de kunst van het Surrealisme. 


De stijl van haar schilderijen kan het best worden omschreven als lyrisch-abstract.


Meestal werkt zij in meerdere dunne lagen over elkaar heen.  Elke nieuwe laag geeft inspiratie voor de volgende, met nieuwe ideeën. Door de verschillende lagen en kleuren krijgt de acrylverf diepte en karakter. Kleur is belangrijk voor haar : de alchemie van de kleur. Het geeft voor haar de sfeer van een schilderij weer. 

Zij noemt haar schilderijen 'Landscapes of the Mind", omdat het reproducties zijn van de beelden die zijn opgeslagen in haar verbeelding. 


Wat de betekenis van een werk betreft : haar schilderijen zijn als muziek, er zijn geen woorden nodig voor de uitleg daarvan. 

Ieder schilderij vertelt zijn eigen verhaal, en degene die er naar kijkt kan het op zijn eigen manier beleven, er zijn eigen invulling aan geven.
Engelina Zandstra lives in Bilthoven, Netherlands. 

She has followed courses in the field of painting, etchings, screen prints and modelling. Autodidact. In recent years she has concentrated on painting. 


Her art images are created in her head and in her mind. 

Her fascination with images that are not possible or not correct representations of reality, cuts across the idiom of the art of Surrealism. 


The style of her paintings can best be described as lyrical-abstract.


Usually she works in several thin layers over each other. Each layer provides inspiration for the next, with new ideas. The different layers and colors gives the acrylic paint depth and character. Color is very important to her: the alchemy of color. It is her view of the atmosphere of a painting.

She calls her paintings "Landscapes of the Mind", because they are the reproductions of the images stored in her imagination. 


As regards the meaning of a work: her paintings are like music, there are no words needed for its interpretation. 

Each painting tells its own story, and those who look at it may experience it in his own way, can give his own meaning to it. 

                                       

                                        Compositie 6811 100 * 80 cm
© Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk originele kunstwerken van de auteur en zijn beschermd door de internationale copyright-wet. Geen werken in deze galerie mogen worden gereproduceerd, gekopieerd, gedownload, of worden gebruikt in enige vorm zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar Engelina Zandstra.


© All of the images on this website are copyrighted original artworks by their author and are protected by international copyright law. No materials in this gallery may be reproduced, copied, downloaded, or used in any form without written permission of the  artist Engelina Zandstra.